Posted on Napsat komentář

Show Jana Krause

Obchod Slast pro ženy, dříve Sexshop pro ženy se objevil také v Show Jana Krause. I když pan Kraus si vzal naše téma na paškál s humorem tak, jak je u něj zvykem, nedozvíte se nic moc o decentní erotice, zato se pobavíte. Video spustíte kliknutím na obrázek:

 1. Show Jana Krause – Slast pro ženy

2. Otázky před natáčením

3. Co jste v televizi neviděli

Posted on Napsat komentář

Blesk – Milování trochu jinak

Jak může pomoct žena? Třeba tím, že pořídí pár erotických pomůcek. Víte, na co si muži v manželských poradnách stěžují nejčastěji? „Kdyby to milování bylo lepší…“ „Kdyby občas začala sama…“ „Kdyby byla při sexu žádostivější…Já bych jen chtěl mít pocit, že o mě fakt stojí…“ To, co muže při sexu vzruší nejvíc, jsou totiž emoce. S tím vám můžou velmi snadno pomoct erotické pomůcky. „Stanou se kořením a obohacením milování,“ říká Lucie, majitelka decentního internetového obchodu s erotickým zbožím. K nejprodávanějším produktům patří vibrátory pro vnitřní stimulaci a samozřejmě i lubrikační gely. Vyzkoušíte je se svým mužem?

Posted on Napsat komentář

Jak vychovat gentlemana II

Z malého chlapce, ze kterého se kamarádka rozhodla vychovat gentlemana, se pomalu ale jistě gentleman stává. Dobrá zpráva tedy je, že vychovat gentlemana lze a že tento projekt se blíží ke zdárnému konci Ještě pár výchovných „hmatů“ a bude námi prohlášen „komplet“. Když poslouchám a sleduji historky, kterak se tento malý chlapec projevuje, nezbývá mi, než uznat, že by mohl být vzorem pro mnoho daleko starších příslušníků mužského pohlaví. Ke svému gentlemanství přistupuje hravě a s bravurou. Ve svém ranném věku šesti let také pochopil, že takové chování mu nezpůsobuje újmu, ale naopak výhody. Jeden příklad za všechny: Když se na něj například kamarádka zlobí, řekne jí, že je sladká krasavice, čímž pádem ona vyměkne a drobné prohřešky přehlédne. Mě osobně také dojalo, když mé malé ani ne roční dceři daroval její první květinu a po dobu výletu se snažil skloubit svou touhu po divoké jízdě s kočárkem se snahou ji vozit tak, aby neutrpěla žádné újmy. No a vlastně už asi ve dvou letech na dotaz: „Co je maminka?“, odpovídal: „Krasaice integentní!“

Stejně tak mě překvapilo, že není sám, kdo v tak ranném věku oplývá gentlemanskými schopnostmi. Když si moje dcera hrála na pískovišti s zhruba stejně starou dívkou, už to vypadalo, že se mezi nimi strhne bitka o jeden kyblíček, který se mladým dámám v zápalu hry jevil jako nedostatečný počet. V tu chvíli se zjevil chlapeček asi pětiletý, který jim sám od sebe podal ke hře kyblíček další. To mě přimělo k otázce – když je možné, aby se chlapci již v tak ranném věku chovali jako gentlemani, je možné v mužích staršího věku tuto schopnost obnovit, pokud se jim někam jen ztratila?

ZMIZELI GENTLEMANI?

Také mě to přivedlo k otázce, kam a proč se gentlemanství vytrácí, když je vítané a proč je tak málo dospělých mužů, kteří jej praktikují. Je snad důvodem to, že by ženy gentlemanské projevy odmítaly? Podle odpovědí v naší anketě není problém na straně žen. Ty shodně odpovídaly, že tyto projevy jednoznačně vítají a některé dokonce tyto projevy považují za nezbytné. „Ano, tak to má bejt.“ Zároveň ženy ale podotýkají, že potkávají více mužů, kteří se chovají jako neandrtálci. Případně jejich výskyt podmiňují určitým prostředím. Některé zase vidí nedostatek gentlemanů mezi příslušníky mladších ročníků. Z toho plyne má domněnka, že gentlemanství je částečně vrozené nebo přirozené v ranném věku (kupodivu mladší chlapci chápou velmi rychle výhody, které jim to přináší). Ztrácejí se pak zhruba v pubertě a pokud se vůbec obnovují, tak zhruba ve věku kolem dvaceti pěti let nebo později. Podle našeho názoru tu záleží na tom, zda si muži dokáží včas přiznat, že jim tato aktivita přináší více výhod než nevýhod.

ZMIZELI GENTLEMANI?

Už Guth-Jarkovský říkal: „Chovejme se na veřejnosti jeden k druhému, spíše jako přítel nežli jako nepřítel, a je-li toho potřebí, jako milosrdný samaritán.“ My jsme sice v našem článku téma zúžily na chování k ženám, ale i někteří samotní muži nám připomněli, že jde spíše o celkový přístup k druhému člověku. „Jestli jsem gentleman – zajímavá otázka. Možná bych potvrdil doslovný překlad gentleman – člověk nebo muž, který je jemný/něžný. Gentleman nemusí být muž jen k ženě, ale také i ke svým obchodním partnerům, přátelům a rodině.“ Na to, proč být gentlemanem existuje jednoznačná odpověď, která by snad mužům mohla stačit.. Ženám jsou gentlemani příjemní. Guth-Jarkovský říká: „…všecky služby z ochoty, které konáme, zvláště dámám, konejme tak, že na žádné uznání nespoléháme.“ My můžeme dodat jen to, že pod rukama gentlemana se rozplýváme, cítíme se jako královny a dělá nám to jednoznačně dobře. Pokud potkáme neandrtálce, velmi dobře si tento fakt uvědomujeme, i když mu nějaké výtky většinou neřekneme. Některé ženy nám přímo v anketě sdělily tolik, že pokud někdo není gentlemanem, tak nemá čekat velkou pozornost od žen. Zajímavá je odpověď, ve které žena připouští, že díky neandrtálcům si lépe všimneme gentlemana. Každopádně většina žen gentlemanství vítá a tím, že se cítí ve společnosti takového muže dobře, je mu jistě příjemné. Také by pánové měli vědět, že samozřejmě také poznáme, pokud muž touto svou gentlemanskou aktivitou sleduje nějaký konkrétní cíl. Nejlépe je nám s mužem, který nám projevuje úctu přirozeně a bez toho, aby za to něco čekal. Je to velmi poznat. A nutno také říci, že tomuto muži z toho může samozřejmě „něco kápnout“, i když my ženy to samozřejmě nikdy slíbit nemůžeme. 😀 Nicméně i jeden z oslovených mužů dává gentlemanské chování do spojitosti se sexem. No a samozřejmě – ano, my raději sdílíme lože s mužem gentlemanem. U neandrtálců se ocitáme jen zřídka a většinou jen shodou nějakých podivných náhod 😀

POVAŽUJÍ SE MUŽI ZA GENTLEMANY?

Nutno říci, že nám odpověděli pouze takoví, kteří se za gentlemany považují, případně se o to snaží nebo se podle sebe tak chovají, když si na to vzpomenou. Jiní odpověď pojali více do hloubky: „Ano, dělám to, ale jen tedy, když si myslím, že z toho bude mít dotyčná dobrý pocit. Některá žena potřebuje určitá ujištění, že není přehlížena, že se s ní počítá a muži si jí všímají. Jiné na to nejsou zvyklé a takové chování je spíš přivádí do rozpaků.“ Muži také připouštějí, že je to spíše než o nějaké hluboké znalosti pravidel slušného chování o schopnosti empatie. Pokud si muž není jistý, tak ať to prostě zkusí a pozná. Pořád lepší zkusit, než nedělat nic. Nejmladší z respondentů je soudě z jeho odpovědi na slibné cestě, i když připouští nejistotu v tom, jak se gentlemansky projevovat „Určitě, ale jak, to je dost složitá otázka. Zaplatit občas dobrou večeři, občas kytička jen tak…“ Zároveň připouští: „Myslím, že mám rezervy a né malé. ;c)“ Naše interní poznámka „Doučíme :-D“ My bychom k tomu dodaly tolik, že snaha je vidět vždy, takže si muž nemusí dělat až tak starosti s tím, zda dělá vše dobře. Zajímavé je, že muži se občas za gentlemany považovat mohou, ale ženy to tak nevidí. Zde by bylo zajímavé ověřit výsledky našeho minivýzkumu křížově. To se mi podařilo jen u mého bratra, kde je dovýchova samozřejmě možná a pak mohu výsledek potvrdit u svého bývalého přítele, který se po celých dvanáct let našeho soužití choval jako gentleman kromě situací, kdy měl celu svou osobnost resetovanou 1-3denním pobytem v hospodě.

JAK SE Z MUŽE STÁVÁ GENTLEMAN ANEB KDE SE GENTLEMANSTVÍ VYUČUJE

Většina z gentlemanů se shodla na tom, že stačí být prostě vnímavý, někdo tyto vlohy podle sebe zdědil a jiný je samoukem a gentlemanství na něj přeskočilo při sezení před televizní obrazovkou a zbytek vysledoval z filmů. (Interní poznámka – my doufáme, že těmi akčními se tolik neinspiruje. Rovněž mohu potvrdit, že to může být efektivní přístup, protože šlo právě o toho gentlemana, se kterým jsem žila dvanáct let.) Zajímavý pohled na celou věc, který může inspirovat a z našeho pohledu je pravdivý, je tento: „Naučila mě to všímavost. Vím, že ženy jsou občas trošičku nešikovné, a prostá pomoc z kabátu jim umožní být stále elegantní a předejde možnému trapasu se zadrhnutým rukávem a podobně. Vidím, že jim na takových věcech záleží, tak proč nepomoci, mě to nic nestojí.“ Takže, pánové, jednoduché, ne? Důležité je, nenechat se odradit. Guth-Jarkovský připouští, že ne vždy se pomoc setká s pochopením. Tady jeden jeho roztomilý příklad: „Seděl jsem v kupé třetí třídy proti slečně nebo paní velmi slušně oblečené a po celou dvouhodinovou cestu, zatímco se cestující v kupé stále střídali, jsme spolu nepromluvili a navzájem si sebe nevšímali. Žena konečně vstala a chystala se k odchodu; natahovala se pro kufr. Rychle jsem se vzchopil a se slovy „dovolte, já vám pomohu“ nabídl jsem se ku pomoci. Žena však mě odstrčila, popadla kufr, sundala jej z hořejší příhrady, ač byl patrně hodně těžký, a beze slova díků a bez pozdravu pospíchala ven z kupé. Stál jsem jako opařený. Co dělat proti takové zřejmé nezdvořilosti, kterou jedna z přítomných žen z lidu charakterizovala krátce slovy: „To je ňákej kakabus!“ – Nic.“

PŘÍRUČKA PROJEVŮ ÚCTY K ŽENĚ

… podle nás, pánové, není potřeba. Jeden z našich respondentů bere své gentlemanství tak zodpovědně, že by chtěl všechny situace řešit s bravurou a do detailu a uvádí následující problém: „Například vcházení do dveří. Dveře by měly být konstruovány tak, aby se vždy otevíraly ven, tzn. aby plnily požární směrnici a otevíraly se pro ženu do bezpečného prostředí. Takže pokud je muž venku a může otevřít dveře k sobě, tak je otevře a žena může vstoupit. Naopak když odchází z budovy, tak nejprve vychází muž a venku pak za sebou podrží dveře. Jenže ne všechny dveře jsou takto stavěny a i já mám občas problém rozeznat, které prostředí je pro ženu bezpečnější a které méně. A to nemluvím o situaci, kdy venku i uvnitř čekají dvě ženy…“ Osobně bych to tak složitě neviděla a soudě podle ostatních žen, tak oceňují především snahu. Jednoduše: Prostě se k nám chovejte hezky a my Vás za to budeme mít rády.

Pokud se mezi čtenáři najdou muži, kteří vůbec netuší, jak mohou gentlemanské projevy vypadat, uvádíme drobnou inspiraci od oslovených gentlemanů, kteří ženy uctívají například takto:

„Každé ženě je projevit úctu třeba…Zajímat co dělá, obdarovat něčím- stačí maličkost, pochválit, dát najevo že máte o ní zájem…“

„Třeba tím, že jsem zticha, když řídí auto.“ (Interní poznámka – toto mohu potvrdit a oceňuji, je to skutečně příjemné.)

„Respektuji ženskou „konstituci“ a podle toho se také chovám – respektuji, že se ženy chtějí líbit sobě i ostatním a jsou ochotny změnit svoji postavu i oblečení na úkor pohodlí. A v tom případě pak nastupuje muž, který má toto chápat a pomoci ženě s pohodlím. Poslední dny emancipace a feministek ukazují, že některé ženy se cítí utlačované právě tím, jak se k nim muži chovají podle etikety. Gentlemanství jako takové je na ústupu a nastupuje tolerance a pochopení – ovšem do míry pohodlí muže – přece jen hodně naštvaný muž nedokáže plnit své gentlemantské povinnosti na jedničku, prostě i muži mají své dny a i toto by mělo být ženami chápano a tolerováno. Á propó, někdy je potřeba, aby se muž k ženě choval trošku tvrději

Rovněž s poslední větou můžeme souhlasit a přiměřený mužský tvrdší zásah do našeho pestrého vidění světa vítáme:-D Také samozřejmě chápeme, že když má muž například rýmičku, je potřeba vzhledem k závažnosti tohoto onemocnění přehlížet případné nedostatky v jeho gentlemanství. Vyšší dívčí – dokážeme přimhouřit oči i nad tím, že se muž vprostřed hovoru s námi otočí za předmětem svého zájmu, u některých to mohou být například psi, vlaky, auta, letadla, motorky, jídlo, televize, okatě vyzývavé ženy atd. Zkráceně vše, co je hodně výrazné a jehož účel je zaujmout i při sledování periferním pohledem:-D Uvědomujeme si, že muži jsou většinou schopni dělat jen jednu věc a ne více současně, jako my ženy. Pokud se takový muž konstantně chová jako gentleman, většinou neřekneme ani slovo.

PŘEDBĚŽNÉ EFEKTY TOHOTO ČLÁNKU

S potěšením musíme říci, že už šíření ankety mezi muže mělo nečekaný efekt. Ano, všimly jsme si toho, pánové. Někteří, kteří se prohlásili v anketě za gentlemany, aniž by jimi byli, předjímaly již totiž tak svou proměnu z neandrtálce na gentlemana a v mezidobí se gentlemany skutečně stali! A my je za to samozřejmě chválíme. Za případné nedostatky se nezlobíme!

Posted on Napsat komentář

VENUŠINY KULIČKY AMI OD JE JOUE

Přiznám se, ze Venušiny kuličky stály doteď mimo moji oblast zájmu. Přemýšlela jsem asi takhle – žádné vibrace = žádný pohyb = žádné vzrušení. No a co se zdravotních pomůcek týče, beru to jako většina lidí – dokud není problém, tak mě to nezajímá. No, hlavně ani nevím o způsobu, jak zjistit, zda jsou moje poševní svaly ochablé nebo ne. Barometr měřící sílu poševních svalůneexistuje, takže: jak má taky ženská poznat, zda je její svalstvo posílené nebo ne? A co přesně to poševní svalstvo je…

No a co se milování týče, tak nikdy mi nepřipadalo, že bych uvnitř měla něco v nepořádku. Jen, jsem si všimla, že jsem více tekoucí a mužům díky tomu trvá cesta k ejakulaci déle. To ale beru jako svým způsobem plus ☺ Je totiž jen málo mužů, kteří mají choutky několikrát za sebou, takže svůj bazén považuji za výhodu, protože si užiju delší zábavu já. Asi proto mi přišlo zbytečné řešit, jestli se muž cítí ve mně pevně sevřen nebo ne. Bazén je bazén a tohle plavání posilováním svalů stejně nevyřeším. Upoutala mě až informace, že venušiny kuličky pomáhají ženám v prožívání vaginálního orgasmu. Jako doteď 100% klitoriální žena jsem konečně v poslední době zažila sérii krásných vaginálních orgasmů, a tak mě tahle informace o venušiných kuličkách upoutala. K tomu jen musím dodat, že schopnost zajistit ženě vaginální orgasmus nemá na starosti jenom muž. Je to z části na ženě a její schopnosti “spustit se” a dovolit si to zažít. A posílení vaginálního svalstva si může díky kuličkám žena snadno zařídit.

Je Joue je moje oblíbená značka, takže jsem sáhla po kuličkách Ami. Už fakt, ze v jednom baleni jsou tři druhy kuliček různých velikostí a hmotnosti, byl uklidňující – aspoň jedna varianta bude určitě sedět. Nakonec mi seděly dobře všechny. První je jedna jediná – pro začátek. Druhá varianta se skládá ze dvou větších kuliček a třetí varianta jsou dvě menší, ale těžší kuličky. Zkoušení samo o sobě nebylo nepříjemné – příjemně heboučký silikon, velikost tak akorát, ale celkově se jaksi nic zajímavého nedělo. Přepadl mě spíš pocit jakési marnosti. Pomyslela jsem si, ze kuličky prostě nejsou na vzrušování, ale k procvičování svalů, které asi neprocvičím jenom tím, že něco do sebe vsunu. Chce to nějaký pohyb. Ale jaký pohyb můžu dělat doma? Vrhla jsem se do úklidu, ale pocit zbytečnosti, nebo spíš pocit, že mám v sobě nějaký veliký tampón, který mi spíš překáží, mě neopustil. Cítila jsem zklamání. V tom momentě mě napadla spásná myšlenka – zacvičit si jógu. Přiznám se, ze jóga mě sama od sebe rozjíždí dost, moje cvičení jógy většinou končí masturbací. Nejsem nějaký velký znalec jógy. Odkoukala jsem ji od své kamarádky před dvanácti lety. Cvičení v kolektivu mě nikdy nelákalo. Možná právě díky zmiňovanému potenciálu k sexuálnímu dráždění jsem cvičení jógy vždycky brala jako soukromou záležitost. Cvičení s kuličkami bylo asi tak dvacetkrát dráždivější než obvykle. Všem doporučuji vyzkoušet. Problém, jak používat venušiny kuličky bez pocitu marnosti vyřešen. Alespoň pro mě.

Pro ženy, které jógu necvičí, mě napadají další příjemné pohyby. Třeba tanec, zvlášť takový, při kterém se hodně zapojují pánevní svaly, například tango. Tady u té varianty mě rozesmála kamarádka, která si představila hned ten nejhorší scénář – moje krátké šatičky a kuličky, které vypadly a s hlukem se kutálejí přes celý parket. Pro sportovně zaměřené ženy může být příjemný běh. No a pro vyloženě nesportovní typy žen mám také vyzkoušenou jednu velmi příjemnou činnost, při které se budou rozplývat blahem i bez cvičení. Mám doma houpací křesílko se zabudovanými reproduktory. Díky slastné kombinaci houpání, venušiných kuliček a hudby vydržíte „cvičit“ poševní svaly celé hodiny.

Nakonec ještě pár technických poznámek k Ami kuličkám jako takovým. Za plus považuji balení po třech, heboučký silikon a diskrétnost. Co se týká diskrétnosti, tak moje kamarádka mi před lety referovala o svých zážitcích s venušinými kuličkami se slovy: „Pořád jsem měla pocit, že to je slyšet.“ Její kuličky prý vydávaly zvuk. Cinkaly o sebe a ona byla přesvědčená, že každý její přechod od někud někam je doprovázen tímhle cinkáním. Nevím, zda to byla její schíza, nebo jestli ty její kuličky opravdu cinkaly. Vzpomněla jsem si na tuhle její zkušenost a schválně jsem vypnula hudbu, pohybovala se po bytě a poslouchala, jestli něco uslyším. Sluch mám dobrý a tyhle kuličky opravdu žádný zvuk nevydávaly.Takže s Ami venušinými kuličkami můžete klidně vyrazit i do společnosti.

Posted on Napsat komentář

KEGELOVY CVIKY: POSÍLENÍ PÁNEVNÍHO DNA PRO LEPŠÍ SEX I ZDRAVÍ

Jedním ze způsobů, jak si můžete zlepšit prožitek ze sexu, je posílení svalů pánevního dna. Buď můžete cvičit nebo na to jít trošku zábavnější formou s Venušinými kuličkami.

K čemu jsou Kegelovy cviky pro ženy?

Kegelovy cviky vytvořil v roce 1948 americký gynekolog Arnold Kegel. Posilují se při nich svaly pánevního dna, tedy oblast pochvy, močové trubice a konečníku.

Kegelovy cviky pomáhají:
– Zlepšit prožitek při sexu 
– Snadnější dosažení orgasmu
– Větší vzrušivosti 
– Schopnosti pevněji obejmou t penis při sexu a tím zvýšit prožitky u obou partnerů
– Prokrvit sliznici a zvýšit její přirozenou lubrikaci
– Dostat svaly pánevního dna do kondice po porodu a gynekolůogických operacích
– Předejít problémům s inkontinencí

Jen pro ženy? Kegelovy cviky pomáhají i mužům!

Cviky jsou známé v souvislosti s pozitivními vlivy na zdraví žen, ale málokdo ví, že cviky pomáhají také mužům.

Jak pomáhají Kegelovy cviky mužům?
– Prokrvují svaly pánevního dna i penisu, čímž zlepšují sex
– Zvětšují erekci
– Pomáhají při tréninku oddálení ejakulace
– Pomáhají při inkontinenci a složí jako její prevence

Jak cvičit Kegelovy cviky?

  Cviky se dají cvičit téměř kdekoli, posilují se svaly uvnitř, takže využijte třeba čekání na autobus.

Postup:
1. Nejdřív najděte ty správné svaly. Jsou to ty, které pomáhají zadržet moč. Zkuste ji zadržet při návštěvě toalety a poznáte, o které svaly jde. 
2. Když už víte, jaké svaly jsou, samotné cvičení provádějte vždy s prázdným močovým měchýřem (s plným zvyšujete riziko infekce močových cest).

Varianta 1: Cvičení 
– Stáhněte svaly na tři vteřiny
– Uvolněte svaly na tři vteřiny
– Opakujte 10krát ideálně 2-3krát denně
– Délku obou fází při dalších cvičeních prodlužujte, až se dostanete na 10 vteřin. 
– Při cvičení nezatínejte svaly stehen ani podbřišku.

Varianta 2: Použijte ukazováček 
– Vstrčte prst do vagíny a stahujte svaly kolem něj tak, abyste jej sevřela. Cvičení časujte stejně jako u předchozí varianty (3 vteřiny stah, tři vteřiny uvolnění)

Varianta 3: Noste Venušiny kuličky 
Venušiny nebo vaginální kuličky jsou kuličky, které při pohybu vibrují a tím prokrvují a posilují svaly pochvy. 
Zjednodušeně funguji tak, že pokud je vsunete do vagíny, svalstvo se je snaží udržet na místě a tím posiluje. Můžete tak svaly pánevního dna posilovat doma, v práci nebo při sportu, chůzi či tanci.

Posted on Napsat komentář

Vybírat zboží do našeho obchodu je někdy oběť

Včera jsem dostala e-mail, kde stálo: „Dnes jsem přinesla velkou oběť pro náš obchůdek. Když píšu oběť, myslím tím oběť!!!“ Představovala jsem si hned to nejhorší. Naše novinka od Lelo je bičík? Vzhledem k tomu, že na střídačku zkoušíme naše zboží, abychom věděly, co prodáváme, tak se do toho musela pustit. Proboha, co s ním dělala?! Že by díky němu přišla o svého nového milence? Ale nad druhou stranu jsem se těšila, že se určitě zasměju, jako vždy když se společně bavíme nad absurdními situacemi, které nás potkávají. Nebudu ale chodit kolem horké kaše. Šlo totiž o záležitost, kterou už dlouho řešíme, a to jak rozšířit náš sortiment, ale nějak smysluplně. Snažíme se prodávat prověřené zboží, nejraději samozřejmě vlastní zkušeností. A už dlouho se bavíme o tom, že bychom mohly zařadit do prodeje také filmy. Samozřejmě s tématikou obchůdku vlastní, a to konkrétně ženské porno. To „mužské“ je podle nás vyumělkované, se všemi těmi nepřirozenými škleby. A navíc neobsahují ani špetku erotického napětí, které tolik vzrušuje ženy.

Jana se do toho řádně ponořila a rozhodla se, že vybere filmy, které budeme následně prodávat. Za jeden den zhlédla tedy hned pět filmů za sebou. Dále v e-mailu stálo: „Z některých filmů jsem se málem pozvracela a měla jsem pocit, že zruším své večerní rande. A nejen to. Měla jsem pocit, že dlouho ani nebudu moct mít sex.“ Konečný verdikt zněl: dva filmy celkem ucházející a zbytek hrozný. Nicméně komentáře mě docela pobavily, uvádím jen dostatečně reprezentativní vzorek: „Nejhorší v tom filmu byli herci. Tak asexuální muže jsem ještě neviděla. Jeden se tam polévá vodou a kroutí se u toho a pak seče trávu. Svíjí se u toho a šklebí, jako kdyby se mu chtělo na záchod, který zrovna není v dosahu. To má být sexy?! Další chlap má při sexu na sobě kožené kalhoty s dírou na prdeli a na ptákovi. Hrůza. A druhý má při sexu andělská křídla. Ještě větší hrůza.“

Vzhledem k tomu, jak konsternovaná zůstala Jana po zhlédnutí ženského porna, tak si neumím představit, že bychom s podobnými aktivitami pokračovaly. Ztráta chuti na sex by pro nás byla zcela fatální životní katastrofou. A co teprve pro náš Sexshop pro ženy? Kdybychom neměly kladný vztah k sexu, nemůžeme přece prodávat erotické hračky. Úplně finální verdikt Jany zněl: jen jeden film stál skutečně za to, byl příjemně vzrušující, a to Lust Love Life. Jediná možnost, jak do tématiky ženského porna proniknout tedy je, zeptat se Vás, milé zákaznice. Zajímá Vás vůbec ženské porno? Chcete, abychom jej zařadily do prodeje? Máte s ním nějakou zkušenost a můžete nám poradit? S Vašimi přáními a nápady se obracejte na adresu info@sexshopprozeny.cz.  Děkujeme za záchranu našeho libida i obchůdku!

Posted on Napsat komentář

Venušiny kuličky Smart Balls pro silnější orgasmus

Než jsme začali psát recenzi na venušiny kuličky, chtěly jsme najít nějaké informace. Na úvod jsme se zasmály hlouposti některých pisatelů, kteří se poněkud rozvášnili, aniž by věděli cokoli o tématu (výrazy „ať má penis dlouhý, krátký, tlustý nebo tenký atd…“ se texty jen hemžily.) A pak jsme narazily konečně na rozumnou informaci: Jana: „Hele, tak ….pevnost poševních svalů vyzkoušíte tak, že strčíte do pochvy prst a sevřete svaly. Když ucítíte prstencový tlak kolem prstu, jsou vaše svaly dostatečně pevné. Hele, mně se chce čůrat a rovnou to tam zkusím. No když to vim, tak to chci zjistit hned.“ Jana zmizela na záchod. A najednou se ze záchodu začalo ozývat radostné: „Tak dobrý!“
Já: „No, tak mě se chce taky čůrat.“ Za chvíli jsem se vrátila. a „Hm, taky dobrý“.¨
Jana: Hele a to jako když nemáš sex, tak neposiluješ ty svaly?
Já: No to právě musíš používat venušiny kuličky, ne?

Dozvěděly jsme se také to, že i když máte svaly momentálně v pohodě, vyplatí se je průběžně posilovat. K tomu pomáhají venušiny kuličky. A jaký je efekt?Zlepšení prožitků při milování, možnost dosáhnout vaginálního orgasmu pro ženy, které to dosud nezažily. Údajně by měl efekt poznat i muž – posílenými svaly uvnitř ho prý žena může dovést k vyvrcholení i pouhou prací s těmito svaly. Každopádně by mě zajímalo, zda i bez nějakého zvláštního hraní se svaly muž při milování pocítí rozdíl v prožitku. To by mohl dobře posoudit partner v dlouhodobém vztahu, který by mohl průběžně zkoumat rozdíly. Dobrá motivace i pro partnery objevitele.

Mimo vylepšení milostného života je trénink vaginálních svalů pro dámy jasná deviza i do budoucna – kuličky působí proti problémům s inkontinencí v pozdějším věku. Co to znamená? Jednoduše to, že až budete krásné starší dámy, nebudete se počůrávat, což je bez diskuse fajn.

Když Jana zkusila venušiny kuličky Ami a vyprávěla mi, jak skvělé měla zážitky při cvičení jógy, tak mi to nedalo a musela jsem je samozřejmě taky vyzkoušet. Po ruce momentálně byly pouze kuličky Smart Balls. docela mě vyděsilo, že když se s krabičkou zachrastilo, tak to bylo opravdu dost slyšet. Jana si samozřejmě dělala legraci, že pokud s tím půjdu ven a takhle to bude chrastit, tak se zcela jistě dostanu do řečí. No i v tašce po cestě mi to chrastilo parádně. Ale i přesto jsem se rozhodla, že dám kuličkám šanci. Vysvětlilo se to hned po rozbalení krabičky. Samozřejmě ty kuličky chrastí v krabičce a ne samy o sobě. Tedy samy o sobě trošku, protože v nich je taková menší kulička, která se pohybem rozvibruje a přináší tak libé pocity uvnitř vagíny.

Musím říct, že je trošku zvláštní strkat si dovnitř dvě kuličky a to ne zrovna malé. Nejdřív jsem je tam strčila asi málo, takže když jsem udělala pár kroků, začaly mi kuličky vypadávat. Trošku jsem se lekla, že například vyrazit si s nimi v sukni ven, mohlo by to být docela faux pas. Každopádně je potřeba ty kuličky zastrčit docela dost hluboko. Pak už drží perfektně i při jakémkoli poskakování nebo tanci.

Po zkušenosti Jany jsem se s nimi rozhodla zacvičit si jógu. Musím říct, že úplně nejpříjemnější mi kuličky byly, když jsem ležela na břiše na zemi. Je velmi příjemné se s nimi takhle vrtět.

Po cvičení jsem si řekla, že si chvíli kuličky ještě nechám. Po chvíli jsem na ně skoro zapomněla. Když jsem ale udělala nějaký pohyb, který rozvlnil kuličky uvnitř, tak jsem si zase vzpomněla a to bylo velmi příjemné. Asi nejvíc jsem o kuličkách věděla při chůzi ze schodů. Napadlo mě, že by bylo příjemné s nimi jít běhat. Představila jsem si, že takhle si běžkyně mohou své sportování docela užít. Přiznám se, že pro mě je totiž běh tolik neoblíbená aktivita, že jsem ji zatím nepodstoupila, ale pokud to podniknu, určitě recenzi doplním. Vzpomněla jsem si na hlášku kamarádčina přítele, který použití kuliček při běhu komentoval slovy: „Aha, takže ty ženský se nesmějou při běhu na mě, ony se smějou, že běhají s kuličkami…“

Každopádně jsem si řekla, že vyzkouším s kuličkami co nejvíc aktivit. Napadlo mě, že by mohly docela pomáhat při posilovacích cvicích na břicho. Tam je totiž důležité zapojovat pro co největší efekt vnitřní svaly, a tak by kuličky mohly pomoct ty svaly správně cítit. Zkusila jsem to a po cvičení jsem tedy cítila všechny svaly daleko víc. Po cvičení stejné dávky cviků jako bez kuliček jsem měla pocit, jako bych cvičila daleko intenzivněji. Takže myslím, že to stojí za vyzkoušení.

V průběhu psaní mé recenze jsem motivovala Janu ještě do dalších činností. Zaskákala si na trampolíně a chvíli cvičila s obručí. Obojí je prý velmi příjemné. Takže podle mého názoru má používání kuliček motivační efekt pro cvičení. Pokud bojujete s leností odhodlat se k fyzickému cvičení, tak kuličky Vás namotivují jednoznačně.

Vzrušení z kuliček je zvláštní. Takové jemné a občas větší, což přichází vždycky s nějakým pohybem. Tak mě napadlo, že je to docela příjemně rozjížděcí třeba před sexem nebo i jen tak.

Posted on Napsat komentář

Jak vychovat gentlemana

Myslím, že synkovi kamarádky byl asi tak půlrok, když jsme se bavily na téma vychovanost či nevychovanost našich partnerů a příslušníků mužského pohlaví obecně. Dospěly jsme k závěru, že toto je nutné podchytit již ve velmi raném stádiu života malých chlapečků.

To mimo jiné dokládá můj vlastní zážitek zhruba ze čtvrté třídy, kdy jsem byla odeslána na pobyt do dětské ozdravovny v Luhačovicích. Tam jsem kromě velmi náročného každodenního popíjení Vincentky, byla obtěžována i jistým hochem. Boj trvající dva měsíce byl provázen pravidelným zápasem při chůzi do schodů. Obrana spočívala v tom, že mi ten hoch neustále zezadu strkal ruku mezi nohy. Nepomáhal ani útěk ani obrana, a tak jsem si musela postěžovat sestřičce Martě. Odbyla mě s tím, že si vymýšlím. Vrcholným okamžikem těchto předčasných erotických zážitků bylo, že při pojídání jakýchsi divných sladkých kuliček přelitých ještě divnější sladkou šťávou můj „obdivovatel“ vlezl pod stůl a zcela nepokrytě a nečekaně mě začal osahávat mezi nohama. Ani tehdy jsem nenašla u sestřičky Marty tolik potřebnou ochranu. Jedinou útěchou mi tedy bylo to, že pobyt v ozdravovně jednou zkončí. Když jsem si na tento zážitek po čase vzpomněla, vysvětlovala jsem si chování tohoto chlapce jako vliv jakési velmi podivné výchovy. Dále už jsem měla ve svém životě celkem štěstí na gentlemany. Záležitosti jako přednost při vstupu do dveří, pomáhání do kabátu nebo dokonce romantické líbání ruky jsem od mužů ve svém okolí znala.

Diskuse při vínku pokračovala a kamarádka mi prozradila svou ideu. „Já ze svého syna vychovám gentlemana! Neexistuje, aby na schůzku nepřišel s kytkou.“ Dál už to nerozvíjela, a tak jsem jí věřila, že z toho žvatlajícího kudrnatého drobečka jednou gentleman bude.

Jednoho dne, s odstupem více jak roku,  jsem byla u kamarádky, pilně mezitím vychovávající gentlemana, na návštěvě. Naklonila jsem se k jejímu sladkému synkovi, který na mě kulil svá okouzlující čokoládová očka a měl výraz toho nejnevinnějšího andílka. Smál se na mě jak sluníčko a vztáhl ke mně svou malou ručičku. Bravurním a zkušeným hmatem, který by se u něho dal čekat minimálně o patnáct let později,  ji zanořil do mého výstřihu a chytil mě za pravé prso. Vykulila jsem na něj oči a on se na mě na oplátku krásně usmál. Překvapilo mě, že kamarádka oči nevykulila. Místo toho s ledovým klidem prohlásila. „To jsem ti neřekla, to on dělá.“ O rok později jsem již o mnoho klidnější pozorovala, jak mu trpělivě a bez sebemenšího náznaku pohoršení vysvětluje, že francouzský polibek je určen dívkám, se kterými se sblíží, nikoli matce. Mě tento akt vysvětlila s tím, že asi zapracovaly geny a že bude svůdník po svém otci. O výchově malých gentlemanů jsme se od té doby nebavily. Možná je to všechno jen o úhlu pohledu, co znamená slovo gentleman.

Posted on Napsat komentář

VIBRÁTOR ELISE II OD LELO

Naše oblíbená Elise se dočkala nového provedení, a tak nám nezbylo nic jiného, než jej vyzkoušet, protože Lelo i Elise máme moc rády. Vibrátor Elise je charakteristický svou ladností ženských křivek a technickou „vychytaností“, která je vyvinuta pro maximální rozkoš. Elise má dva motory, které stimulují zároveň klitoris i bod G a je vodotěsná, abyste si těchto rozkoší mohli užívat i ve vaně či sprše. Oproti své předchůdkyni má Elise s označením „Elise II“ také dvakrát větší výkon.

Na této ladné krasavici je üžasné to, že si s ní vyhrajete libovolně. Můžete ji buď celou použít na klitoris nebo tak, jak je koncipována – tedy ke stimulaci obou center rozkoše. Pro nás je to klasika ze všech klasik nejklasičtější, která nezklame ani samotnou ženu ani jako pomocnice při partnerských hrátkách.

Vibrátor Elise se hodí pro milovnice vibrátorů větších rozměrů. I když není to se svými rozměry 22 x 4,2 x 3,6 cm zase nic tak extra, ale právě tak akorát. Pro dráždění svých intimních partií můžete použít libovolnou délku tohoto krásného stroječku, takže na své si přijdou jak milovnice menších, tak i větších rozměrů.

Elise dvojka s dvojnásobnými vibracemi je vyrobena hned se dvěma motory najednou. Jeden zařizuje rozkoš na Vašem klitorisu a druhý se stará o dráždění Vašeho bodu G. Ten je umístěn ve špičce vibrátoru. Oba motory tak zajiš‘tují opravdu intenzivní vibrace v celém vibrátoru. Výrobce se vylepšením původní verze opravdu “neseknul”, protože vylepšil její už tak d¨skvělé funkce a umožňuje všem ženám jít snadno až na vrchol extáze.

Vibrátor Elise II můžete zcela lehce a intuitivně ovládat kruhovým ovládacím panelem pomocí tlačítek plus a minus. Těmi ovládáte intenzitu vibrací. Pomocí tlačítek nahoru a důlů pak ovládáte pět programů (například pulsace, stupňování a vibrace. Vibrátor můžete také zablokovat, což se skvěle hodí, aby se Vám nezapnul v kabelce nebo kufru při cestování. To se udělá podržením tlačítek plus a mínus současně a stejně vibrátor odblokujete.

Nabíjení a vodotěsnost. Vibrátor Elise II se snadno nabíjí ze zásuvky, takže nepotřebujete žádné baterie. Po dvoihodinovém nabíjení je funkční aqž čtyři hodiny. ‘Ze je nabitý poznáte, když nabíjecí blikací kontrolka předstane blikat. Výhodou, jak už jsem psala, je jeho vodotěsnost. To umožňuje vibrátor čistit vodou a mýdlem nebo klasicky Vaším oblíbeným antibakteriálním čištičem.

Posted on Napsat komentář

DOBRÝ MILENEC? JE SEČTĚLÝ! (NENECHTE SE ODRADIT, KDYŽ NEVÍTE, CO ČTE.)

Potkat v českých vodách šikovného milence je velmi těžká věc. Snad je to vlivem značně zkreslujícího pornografického průmyslu či nedostatkem kvalitních ústních či písemných informací, ale většina mužů má stále mlhavou přestavu o tom, co ženy rozproudí do nebeské extáze. Muž, který jede jak o život konstantní rychlostí a pokřikuje u toho na svou partnerku- …“jo to je ono, šukej, šukej“.., viděl asi hodně pornofilmů, ale bohužel ho stále ještě žádná žena „nezasvětila“. Ano, žena by určitě měla muže vést, protože tak oběma zúčastněným připraví nečekaný rozměr rozkoše.

Dost dlouho jsem netušila, čím to je, že s někým mě sex dovádí na pokraj šílenství a s někým, i když se dost snaží, to prostě nejde. (Samozřejmě teď nehovořím o sprinterských bouchačích, kde každá jasně víme, že dovádějí k vrcholu blaha jen sami sebe.) Jednou jsem měla „zasvěceného“ milence, který dokázal umění milovat dovést do naprosté dokonalosti. Nejdřív jsem si myslela, že mu tento nadpozemský dar byl prostě dán od narození a málem jsem truchlila z toho, že podobného milence budu hledat hodně dlouho. Pak jsem ale náhodou zjistila, že to, co mě dovedlo na pokraj blaha i šílenství, nebylo dáno přírodou, ale studiem! Dal si totiž tu práci a četl si v moudrých knihách o technikách milování. Mnoho z nás je rovnou zavrhne, protože nám přijde nepřirozené praktikovat milování podle příruček. Jenže věřte tomu nebo ne, jsou metody, které prostě fungují. Jakožto o vzácný materiál a inspiraci se rády s Vámi o tyto techniky postupně podělíme.

Začneme s technikou 9 x 10. V čem spočívá ? Jde o způsob milování, kdy muž partnerku překvapuje. Oprostí se od prostého a stereotypního souložení, ale partnerku napíná. Jak? Ženu nejvíce rajcuje, když si s ní muž hraje. Žena při této technice doslova šílí, chce mít muže v sobě, a to hned teď. Ale on ji překvapí. Chvíli jí to dává a chvíli zase ne. Při této technice může žena doslova prosit o to, aby ji muž miloval. V tu chvíli ji ale muž překvapuje dráždivým napínáním. A tohle napínání vede k neuvěřitelné a hluboké extázi.

TECHNIKA 9 X 10

Při této technice střídá muž hluboké a mělké průniky v následujícím pořadí:

 • 1. Devět průniků mělkých, pouze špičkou penisu.
 • 2. Jedno hluboké proniknutí, průnik do celé pochvy.
 • 3. Osm mělkých průniků špičkou.
 • 4. Dva hluboké průniky, úplná penetrace.
 • 5. Sedm mělkých a tři hluboké průniky.
 • 6. Šest mělkých a čtyři hluboké.
 • 7. Pět mělkých a pět hlubokých.
 • 8. Čtyři mělké a šest hlubokých.
 • 9. Tři mělké a sedm hlubokých.
 • 10. Dva mělké a osm hlubokých.
 • 11. A konečně jeden mělký a devět hlubokých průniků.

Pro muže je ideální, když zvládne toto sérii průniků 9×10 třikrát za sebou. Pozor! Může to být vzrušující, že bude potřeba použít techniku pro oddálení ejakulace.

Pozor, každou techniku je ale potřeba si osvojit tak, aby přestala být technikou, ale stala se přirozenou praxí. Docela jsme se bavily vtipné představě vyjásaného instruktora ve fitcentru, který odpočítává cviky. No tak prosíme pány, aby nahlas nepočítali. A pokud se třeba ani nedopočítají, tak nám to rozhodně taky vadit nebude. Nejde o počty, ale o princip. Na další techniky se těšte už brzy!